Talebestilling

Bestilling personlig tale
 • Bestillingskjema for personlig tale:

  Takk for at du vil bestille hos oss.
  Send bestillingen og vi vil finne skribent til deg.
  Fyll ut feltene under og trykk på send.Pris for en personlig tale er 900,-.

 • Navn:

 • Adresse:

 • Postnummer og sted:

 • Telefonnummer:

 • E-post adresse:

 • Når er festen/anledningen:

 • Seneste overlevering:

 • Hvilken anledning:

 • Navn på jubilant/hovedperson:

 • Hvem er denne talen fra:

 • Hva passer best? At vi snakkes videre på e-post eller telefon:

  Epost Telefon Samme
  NB: Skribenten tar alltid kontakt
  på e-post først.

 • Eventuelt ekstra kommentarer, spesielle ønsker:
  (skribenten vil komme tilbake til detaljer du ønsker)