Bestilling personlig tale
 • Takk for at du vil bestille hos oss.
  Send bestillingen og vi vil finne skribent til deg.
  Fyll ut feltene under og trykk på send. Pris for en personlig tale er 1000,-.
 • Navn:

 • Adresse:

 • Postnummer og sted:

 • Telefonnummer:

 • E-post adresse:

 • Når er festen/anledningen:

 • Seneste overlevering:

 • Hvilken anledning:

 • Navn på jubilant/hovedperson:

 • Hvem er denne talen fra:

 • Hva passer best? At vi snakkes videre på e-post eller telefon:

  Epost
  Telefon
  Samme

  NB: Skribenten tar alltid kontakt
  på e-post først.

 • Eventuelt ekstra kommentarer, spesielle ønsker:
  (skribenten vil komme tilbake til detaljer du ønsker)